Landsindsamling – se resultatet fra din rute

Landsindsamling – se resultatet fra din rute

Se resultatet af din indsamling nedenunder Lisbeths indlæg...

Haarby, d. 2. okt. 2023

Første søndag i oktober står altid i Røde Kors’s tegn og i år var ingen undtagelse. Der var landsindsamling - og borgerne i Haarby og omegn donerede et flot beløb til Røde Kors.

Det blev i alt til 37.429 kr.

Desværre var det ikke alle husstande, der fik besøg af en indsamler, da det ikke var muligt at få alle ruter besat. I alt var 36 personer aktive på ruterne og fik samlet det flotte beløb ind. Vi er absolut stolte af beløbet, som ubeskåret er sendt videre til Landsorganisationen. Beløbet vil primært indgå i hjælpen til Ukraines, Afghanistans og Yemens kriseramte familier samt til udsatte børnefamilier i Danmark.

Nogle vil måske spørge, hvor stor en del af beløbet efterfølgende kommer de nødstedte til gode? Fra Hovedkontoret er meldingen meget klar: Det gør 95 % af beløbet!

Gennemsnittet for Haarby-borgernes donationer pr. husstand ligger igen i år langt over landsgennemsnittet. Det er dejligt overvejende at blive mødt med en positiv holdning, når man banker på dørene. Tilliden til Røde Kors og det store arbejde, som organisationen yder både her i landet og rundt omkring i verden, må tolkes som værende intakt. Der skal derfor lyde en stor tak til alle, der har taget positivt imod vores indsamlere.

Stor tak til alle indsamlere, der tog sig tid til at gå fra dør til dør overalt i den tidligere Haarby Kommune.

Efter endt indsamling var der i Røde Kors huset forplejning til indsamlerne i form af kaffe/te og wienerbrød. Brødet var sponseret af Haarby Bageri. En stor tak til Haarby Bageri!

Indsamlingen i 2024 er d. 6. okt.! Hvis der blandt læserne skulle være nogen, der til næste år kunne tænke sig at være indsamler, er man meget velkommen til at henvende sig.

Håber vi ses igen til næste år!

p.v.a.

Røde Kors, Haarby

Lisbeth Bertelsen

-indsamlingsleder

21747281

 

kontant Rute
779,00 Algade - Kildevej - Søbygårdvænget
1052,50 Møllevej-Engvej -Mosegårds Allé
1229,50 Landø - Landøvænget-Toftevej-Storkesten-Pilevej
987,50 Blommehaven - Gravene -Hegnslyst- Filippavænget
527,00 Æblehaven-Ingrid Marie Vej-Viktoriavej, Syrenvej 56 - 108
594,50 Skolevej -Tværvej-Sportsvej-Birkevej-Syrenvej 1 - 54
740,50 Jonsgårdsvej-C.M. Vænget-Spangevej
558,50 Strandgade til og med nr. 63 og 74
555,00 Østergårdsvej
776,50 Bøgevej
638,50 Skovvangen - Ellevangen
787,50 Mosevangen - Ballegårds Allé
1092,50 Kærvangen-Svinget - Egevej
434,50 Lindevænget-Salomons Brink-Strandgade fra og med nr.67 og 76 til Østergårdsvej
337,50 Mosegyden - Strandby Skov - Strædet - Strandbyvej 32, 34, 57-65
290,50 Strandbyvej(fra Hovgyden til Landevejen)-Hovgyden-Landevejen(fra Hovgyden til kommuneskel)-Møllergyden-Hattebæksvej
816,00 Bremerholmsgyden,Håstrupvej, Fiskebakken, Jordløse Møllevej fra nr. 16, Søbo Løkker
455,50 Enghavevej-Bækmarken-Bækvej-Stationsvej-Smedestrædet, Nygårdsvej
828,50 Trunderupvej(fra Odensevej til Søbovej) - Brunsbjergvej - Hellen - Søbovej - Dorthealundsvej
325,50 Akkerupvej - Silkehusvej - Mellemvej
365,00 Linien (til og med nr. 54)- Signekær-Filstruplund
596,50 Kirkemarken -Bynkeslette-Kastebovej-Strærupvej-Vesemosegyden nr. 17 og 24
1074,00 Søbrovej - Lysemosegyden - Skårupvej
750,00 Snavevej - Smedegyden - Ravnebjerg - Kalehavegyden - Gåsemosen
871,00 Nellemosevej (til Løgismoseskov)- Alléen-Strandbyvej (til Strandgade)
769,00 Kragemosevej-Brovej-Gl.Skolevej-Nymarksvej-Mullerødvej-Ørbækvej-Krogsbjerg
979,00 Dreslettevej - Vandværksvej - Mosegårdsvej - Tømmergyden - Kirkevej - Nørrelundsvej - Herredsbjerg
959,50 Ungersbjerge - Sandhavegyden - Brunshusevej -Feddet - Helnæsvej
597,50 Birkeland - Brydegårdsvej - Skærendsvej - Vesteragegyden (ikke sommerhuse)
330,50 Nabben-Grave Banke- Strandby Mark
595,00 Holmevej, Holmevænget, Assensvej, Fasanvej, Fasanvænget, Tøjstedvej