Vedtægter

Haarby Røde Kors følger Landsforeningens vedtægter

læs dem her:

vedtaegter_2018