Kommunekredsen

Kommunekredsen

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har de seks afdelinger fra henholdsvis Aarup, Vissenbjerg, Tommerup, Glamsbjerg, Assens og Haarby arbejdet sammen på forskellig vis.
I begyndelsen var det blot formænd og næstformænd, der mødtes og udvekslede erfaringer, men i løbet af årene er samarbejdet udvidet til også at omfatte andre områder.
De årlige besøgsvennedage og nørkledage arrangeres i kommunekredsregi, og i februar 2013 mødtes frivillige fra alle seks afdelinger til en temadag på Haarby Efterskole. Vågetjenesten er ligeledes udviklet i et tæt samarbejde afdelingerne imellem.
Formænd og næstformænd mødes mindst to gange årligt til idéudveksling og sparring, hvilket bl.a. har betydet, at julehjælpen forsøges uddelt efter nogenlunde de samme principper i hele kommunen.