Familienetværk

Familienetværk     - aktiviteten holder pause, indtil en ny aktivitetsleder er tiltrådt

Formålet med netværket er at give familier, der har brug for det, et pusterum i hverdagen. Derudover ønskes at skabe et netværk mellem de involverede familier, således deres lokale netværk øges. Aktiviteterne består bl.a. i fællesspisninger, ture og informationsmøder med fokus på både børn og voksne. Derudover hjælper Røde Kors netværkets deltagere med at ansøge fonde, bl.a. Egmontfonden, om støtte til forskellige behov i hverdagen. Netværket består udover familierne af en række frivillige, der gerne vil være med til at skabe nogle rammer, hvor familier kan mødes og udveksle erfaringer, og hvor familier kan få støtte og rådgivning.

Leder: