Internationalt arbejde/Venskabsprojekt

Røde Kors Haarby har i 2020 støttet hele to projekter i udlandet med hver 10.000 kr.

Etiopien

De 10.000 kr. falder på et tørt sted i Etiopien. Etiopien er et land der har været og tildels er præget af konflikt og uro.

Røde Kors vil med dette projekt skabe et bedre liv for konfliktramte familier på landet.

Helt konkret er det støtte til familier i to områder i Tigray-regionen i det nordlige Etiopien, der grænser op mod Eritrea. Mange i dette område er påvirket af den langvarige konflikt mellem de to lande. Projektets hovedformål er at styrke muligheden for, at udvalgte familier kan starte deres egne virksomheder. Det gøres konkret ved at give økonomisk støtte og træning i, hvordan man bygger en virksomhed op.

Rwanda

Ligesom Etiopien har Rwanda også gennem længere tid været plaget af konflikter og uro. Et af de helt store problemer, er at en del af befolkningen ikke har samme politiske, økonomiske og sociale rettigheder som resten.

Under overskriften: ”Bedre rettigheder til marginaliserede grupper” er Røde Kors med til at sikre lige muligheder for og beskyttelse af de mest sårbare og marginaliserede grupper i det nordlige Rwandas landdistrikter. Målet med projektet er at styrke og fremme den sociale, økonomiske og politiske integration af disse grupper. Herunder sikre lige muligheder og adgang til uddannelse og sundhed samt fjerne diskriminerende love. Projektet er rettet imod ca. 18.650 modtagere hvoraf de 5.135 er direkte modtagere.


Søren 150x202 Aktivitetsleder
Søren Thomsen
22 43 58 82
s-f-t@live.dk