Sæsonstartsfest og generalforsamling

Sæsonstartsfest og generalforsamling

Tiden med Corona har medført, at mange ting gøres anderledes. Sådan er det også hos Røde Kors Haarby afdeling, hvor vi i år holdt generalforsamling og sæsonstartsfest samme dag i forlængelse af hinanden i Strandby forsamlingshus. Alle frivillige og alle medlemmer af Røde Kors Haarby var inviteret til at deltage.

Aftenen begyndte med at Anne la Cour, der er chef for asylafdelingen i Dansk Røde Kors, holdt et spændende indlæg om Røde Kors’ indsats ved evakueringen ud af Kabul, hvor Anne selv var med ved modtagelsen i Kastrup Lufthavn og i alt, hvad der ellers fulgte af opgaver i de hektiske uger.

Derefter blev der holdt generalforsamling.

Formand Jesper Britze aflagde beretningen for 2020, hvori han gav ordet til hver af aktivitetslederne, der fortalte om, hvad der var arbejdet med og oplevet i de enkelte aktiviteter. Beretningerne vidnede om stor aktivitet over det hele.

Inge Lise Hansen gennemgik regnskabet for 2020, og Jesper orienterede ganske kort om budgettet for resten af 2021.

Der blev foretaget valg ifølge vedtægterne.

Formand Jesper Britze, kasserer Inge Lise Hansen, bestyrelsesmedlem Karen Jensen, bestyrelsesmedlem Lise Michaelsen, suppleant Grethe Bisgaard, suppeleant Tine Teilman Andersen og begge revisorer Pia Larsen og Ebba Elmelund blev genvalgt.

Der var uddeling af nåle til 5 og 10 års jubilarer.

Aftenen sluttede på festlig vis med sæsonstartsfesten.

Jesper Britze og Anne la Cour

 

Anne Andersens lækre æblefromage.