Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Torsdag, d. 21. februar blev den årlige generalforsamling afholdt i Røde Kors Huset, der var fyldt helt op med mange medlemmer.

Formand, Conny Krog aflagde beretningen for 2018 ledsaget af et PowerPoint show med billeder, hvor alle afdelingens aktiviteter blev gennemgået.

Conny havde bedt hver af aktivitetslederne om at fortælle, hvad der var blevet arbejdet med og oplevet i de enkelte aktiviteter. Det gav god afveksling, og medlemmerne fik sat ansigter på de involverede.

Conny præsenterede også forsamlingen for de fremtidige aktiviteter i afdelingen.
Inge Lise Hansen gennemgik regnskabet for 2018.
Der blev foretaget valg til bestyrelsen.

Conny Krog har af arbejdsmæssige årsager valgt at stoppe som formand, og bestyrelsen indstillede Jesper Britze, Strandby Skov, som ny formand. Han blev valgt uden modkandidater.

Ifølge vedtægterne gælder valg til bestyrelsen for to år.
Der var genvalg til Steen Nielsen, der for at skabe balance i bestyrelsesvalget kun blev valgt for et år. Lise Michaelsen, Inge Lise Hansen og Karen M. Jensen blev genvalgt.
Suppleanter vælges for et år. Grethe Bisgaard og Tine Teilman Andersen blev genvalgt som suppleanter. Pia Larsen og Ebba Elmelund blev genvalgt som revisorer.

Der var uddeling af nåle til 5, 10, 15, 25 og 30 års jubilarer.

Steen takkede Conny for hendes store indsats som formand i det forløbne år og overrakte hende en buket.

Efter pausen med lækkert smørrebrød holdt formand for Røde Kors Svendborg, Wivie Schärfe, et spændende foredrag med titlen ”Sommerlejr for store piger i Malawi”.