Nørkledag i Assens

Nørkledag i Assens

Lørdag den 13. oktober deltog 13 af vores lokale nørklere i kommunekredsens fælles nørkledag, der i år blev afholdt i Assens.

Deltagerne blev blandet ved arbejdsbordene, så det gav anledning til nye bekendtskaber.
Der var god stemning både mens de flittige hænder arbejdede, i kaffepausen og under den velsmagende frokost.
Alle afdelinger havde medbragt mange af deres flotte arbejder, som blev lagt frem til fælles beundring.