Internationalt arbejde/Venskabsprojekt

 
 

Afdelingen har i år bevilget kr. 15.000 til Røde Kors venskabsprojekt i Yemen.

Yemen: Sikre og modstandsdygtige lokalsamfund 

Bidrag til at lokalsamfunds modstandskraft overfor sygdomme, katastrofer og konflikt øges. Projektet bygger kapacitet på tværs af lokalsamfundet og hjælper til en god lokal organisering. Fattige husholdninger støttes med adgang til sikker vandforsyning og latriner samt viden om en sund hygiejnepraksis. Gravide og mødre til spædbørn og børn under 5 år deltager i mor og barn sundhedsaktiviteter, og der gennemføres katastrofeforebyggende aktiviteter fx førstehjælpstræning og lokale beredskabsplaner. 

 


Søren 150x202 Aktivitetsleder
Søren Thomsen
22 43 58 82
s-f-t@live.dk