Internationalt arbejde/Venskabsprojekt

Røde Kors Haarby har bidraget med 10.000 kr. til krisen i Ukraine

Ukraine er et af de fattigste lande i Europa. På trods af at de geografisk ligger meget tæt på vores trygge lille land, er deres hverdag en helt anden.

Der har altid været store problemer i Ukraine, særligt hvad angår landets forhold til Rusland efter de annekterede Krim og erklærede den ukrainske region for russisk. Annekteringen har skabt kaos i regionen, og mange familier har måtte flygte til nabolandene eller er blevet internt fordrevne. Ud over de internt fordrevne er 10.000 mennesker blevet dræbt, og op mod 4,4 millioner mennesker er direkte påvirket af konflikten.

Vores støtte skal i Ukraine bruges til at rekruttere og uddanne frivillige samt til at hjælpe med det enorme arbejde, som blandt andet indbefatter psykosociale aktiviteter for de påvirkede familier.

Projektet har fire fokusgrupper:

Fokusområde 1: Bedre organisering af frivillige i Ukrainsk Røde Kors

Fokusområde 2: Træning i at hjælpe udsatte grupper

Fokusområde 3: Bedre psykosocial hjælp og aktiviteter, som styrker den sociale sammenhængskraft

Fokusområde 4: Øget promovering af rettigheder til de mest udsatte grupper

Selvom vi ikke længere i Danmark hører særligt meget om denne konflikt, så er den langt fra overstået, spændingerne er på deres højeste, og vi har endnu ikke hørt det sidste skud blive løsnet.


Søren 150x202 Aktivitetsleder
Søren Thomsen
22 43 58 82
s-f-t@live.dk